Да поговорим за пари

Научете повече

Кратко описание

Образователният проект със заглавие: „Учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на основна финансова грамотност“ (FibiC) има амбицията да обучава всеки потребител в прилагането на компетентно и самоопределено боравене с пари. Парите са огледало на радости, страхове, произход и надежди.

Понастоящем 30 процента от европейците нямат никакви спестявания. Информираността и поведението при боравене с парите са формирани културно, традиционно и семейно. Темата за грамотното използване на парите не може да се намери в нито един учебник, въпреки че това основно умение е толкова екзистенциално.

Последните изследвания на OECD (ОИСР, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) показва, че хората с по-малка финансова грамотност са по-склонни да вземат скъпи заеми, да надвишават кредитните си линии по-често и да спестяват по-малко за старини. Някои от тях изпитват затруднения при плащането на сметките си и се нуждаят от професионална помощ, за да се справят адекватно с дълговете си. По време на Корона нуждата на много хора да се справят с по-малко пари се увеличи, защото безработицата и ограниченото работно време се увеличават. В много европейски държави, има спешна нужда да се подобри разбирането за парите и финансовите въпроси и да се даде възможност на хората да използват парите разумно. Такива усилия биха могли (и трябва) да бъдат интегрирани в европейска стратегия за финансово образование.

Темата „финансова грамотност“ придобива все по-голямо значение. В икономическата криза, последвала кризата от корона-пандемията, ще опираме все повече и повече до отговорните и основани на стойността, както и зрели индивидуални действия по финансови и парични въпроси в Европа.

Метапроучване

Координатор

Recht in Europa e. V.

Йена, Германи

www.recht-in-europa.eu

Партньори

Miteinander in Europa

Люнебург, Германия

www.miteinander-in-europa.eu

Lernwerkstatt Europa

Плевен, България

www.lernwerkstatt-bg.eu

International Banking Institute

България

www.ibi-bg.com

Schuldnerberatung OÖKLARTEXT – Finanzielle Gesundheit

Österreich

www.klartext.at

Sambucusforum vzw

Eduplus

Испания

www.edu-plus.es

Ще се радваме да се свържете с нас!

mail@lets-talk-about-money.eu

Let’s talk about money