Аз и моите пари

По темата

Тази тема е подходяща като въвеждащ модул, на която основа да се надградят няколко единици от учебната програма.

От гледна точка на общия и най-вече собствен опит при боравене с пари, последните се разграничават от чистата им числова стойност. Става ясно до каква степен парите влияят на живота и обществото ни.

От ранна възраст ние сме повлияни от темата за парите и приемаме модели и стратегии за решения, които оказват огромно влияние върху ежедневието ни.

Чрез съзнателна рефлексия собствената гледна точка трябва да бъде осъзната и разширена.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н. 

Времетраене

80 – 100 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно пространство за необезпокоявана индивидуална работа

 

Учебни цели

• Размисъл върху собственото отношение към парите, потреблението и щастието
• Справяне с ежедневния език и неговото значение
• Осъзнаване на собствения начин за боравене с пари (Кои общи модели съм възприел? Кои подходи прилагам сам?)
• Запознаване с други възможности за боравене с пари (за управление на парите)
• Разширяване на собствения опит и познания чрез обмен на идеи с други

  План за провеждане на обучението – преглед

  Методико-дидактически указания

  Времетраене (в минути)

  Степен на сложност

  1.     Да говорим за парите
  Чрез общи въпроси по темата започва дискусия в рамките на групата. 

   

  15

   

  ниска

  2.     Поговорки (пословици) за парите
  Чрез разглеждането на определени поговорки се показва доколко парите са важен проблем в обществото.

  Приложение „Поговорки за парите“

   

  25 – 35

   

  ниска

  3.     „Биография на парите“
  Два въпросника за миналото и бъдещето на парите помагат на участниците да разсъждават за това как боравят с тях.

  Приложение „Поглед в миналото“

  Приложение „Поглед към настоящето“

   

  45

   

  ниска

   

  1. Да говорим за парите

  Метод/техники

  Пленум

  Цел

  Опознаване на групата. Обмяна на собствени мнения/ познания.

  Време

  15 минути

  Други указания

  Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор.

  2. Поговорки (пословици) за парите

  Метод/техники

  Малка група, следвана от пленарна сесия

  Цел

  Осмисляне на ежедневния език, опознаване на групата и установяване кой има сходни мнения

  Време

  Вариант 1: 25 минути / Вариант 2: 35 минути

  3. Биография на парите

  Метод/техники

  Индивидуална работа, последвана от пленарна сесия

  Цел

  Участниците разсъждават върху финансовата си история и осъзнават какво работи добре.

  Време

  40 минути

  Материали

  Копие за всеки участник от приложението „Поглед в миналото“ и „Поглед към настоящето“

  Флипчарт и химикалки