1. Да говорим за парите

Метод/техники

Пленум

Цел

Опознаване на групата. Обмяна на собствени мнения/ познания.

Време

15 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор.

Групата от участници е разделена на две подгрупи. Първа група със своите столове образува външен кръг. Другата образува вътрешен кръг и сяда, така че всички участници да имат двойник.

След това изброените по-долу въпроси се задават на участниците. Участниците имат две минути, за да дадат отговор на получения въпрос.

След 2 минути участниците във вътрешния кръг се изправят и преместват с една седалка по посока на часовниковата стрелка.

Задава се следващият въпрос и участниците отговарят на новия човек отсреща.

Могат да се задават произволен брой въпроси.

Възможни въпроси:

Какво е необходимо, за да си щастлив?

Кога се чувстваш богат?

Какво според теб не може да се купи с пари?

Ами ако спечелиш 1 милион евро?