2. Поговорки (пословици) за парите

Метод/техники

Малка група, следвана от пленарна сесия

Цел

Осмисляне на ежедневния език, опознаване на групата и установяване кой има сходни мнения

Време

Вариант 1: 25 минути / Вариант 2: 35 минути

Вариант 1

Необходими материали: Хартия, моливи и изрязаните поговорки от приложението „Поговорки за парите“

Протичане на обучението:

Формират се малки групи с максимум 4 участника. Съществуващите поговорки (пословици)  за парите се разпределят равномерно между всички групи. Всяка група избира поне 3 от поговорките. Могат да се вземат и повече.

Сега участниците имат 5 минути да помислят как могат да изобразят отделните поговорки в рисунки, пантомима или с думи.

След това всяка група представя поговорките в избраната форма на останалите участници и те трябва да отгатнат фразата.

След всяка поговорка голямата група се пита за значението на фразата.

Вариант 2

Необходими материали: Различно оцветени карти за участниците червено/жълто/зелено

Протичане на обучението

Участниците получават комплект карти във всеки от 3-те цвята.

Обучителят чете една от поговорките (пословиците) за пари от приложението „Поговорки (пословици) за парите“. Отделните участници сами преценяват дали им харесва поговорката и след това вдигат съответната карта като отговор.

Червено = не съм съгласен / не ми харесва

Жълто = отчасти / отчасти

Зелено = съгласен съм / харесва ми

След това резултатът се обсъжда в групата.

Приложение „Поговорки за парите“