3. Биография на парите

Метод/техники

Индивидуална работа, последвана от пленарна сесия

Цел

Участниците разсъждават върху финансовата си история и осъзнават какво работи добре.

Време

40 минути

Материали

Копие за всеки участник от приложението „Поглед в миналото“ и „Поглед към настоящето“

Флипчарт и химикалки

Стъпки:

Всеки участник получава приложение „Поглед в миналото“ и го попълва сам. След 10 минути всеки участник получава приложението „Поглед към настоящето“.

След още 10 минути участниците се срещат отново в пленарната зала и разговарят за преживяванията, които са имали.

След това важните изводи „Какво бихте искали да кажете/дадете на другите?“ се записват от всеки на флипчарт.

Приложение „Поглед в миналото“

Приложение „Поглед към настоящето“