Боравене с пари / управление на семейните средства

По темата

Разковничето за здравословен финансов живот е да следите финансите си. Ключът към това е планирането. Без планиране може да се случи да се изразходват повече от приходите през месеца и да сте на минус в средносрочен план.

Използвайки прости методи (книга за приходите и разходите, планиране на бюджета, …) получавате добър поглед на собственото си финансово състояние. Така може да се планира бъдещето и да се контролират финансите.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н.

Време

110 – 120 минути 

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малки групи и необезпокоявана индивидуална работа.

Технически изисквания: лаптоп и мултимедия, флипчарт, коркова дъска

Учебни цели

  • Размишляване върху собственото поведение на разходване
  • Демонстриране на правилен начин за спестяване
  • Създаване и придържане към бюджета на домакинството
  • Спестяване на част от приходите за бъдещи разходи
  • Получаване на общ поглед върху собствените парични средства
  • Оптимизиране на бюджета 

План за провеждане на обучението – преглед

Методико-дидактически указания

Времетраене (в минути)

Степен на сложност

1.     Колко харча за…
Първа конфронтация със собствените разходи

Приложение „Колко харча за…“ 

 

15

 

ниско

2.     Списък на приходите и разходите
Индивидуален преглед на собствените парични средства

ДанниПриходи-Разходи

 

35

 

средно

3.     Теоритичен принос-планиране на бюджета 
Показване на възможност за планиране на бюджета

 

15

 

средно

4.     Мозъчна атакаСъвети за спестяване
Затвърждаване на знанията от предишния метод

ПриложениеСъвети за спестяване

 

45

 

ниско

1. Колко харча за …

Метод/техники

Индивидуална работа и пленум

Цел

Запознаване с групата. Обмен на мисли и опит за собственото  поведение на разходване

Материали

Да се копира приложение „Колко харча за …“ (7 листа) по възможност във формат DIN A3

Моливи/Химикал

Време

15 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор.

2. Списък на приходите и разходите

Метод/техники

Индивидуална работа (списък) – пленум (обсъждане)

Цел

Размисъл върху собствените приходи и разходи

Идентифициране на „слепи петна“

Материали

Данни „Приходи-Разходи“ за всеки участник

Химикалка

Флипчарт

Време

35 минути

Други указания

Важно е всеки участник да попълни списъка поотделно. Резултатите НЕ се обсъждат в групата. Смисълът на упражнението е да се определи с кои позиции участниците са наясно по отношение на степента им и респ. за кои позиции участниците не са наясно къде са техните „слепи петна“.

3. Планиране на бюджета

Метод/техники

Пленум

Цел

Показване на възможност за планиране на бюджета

Материали

Комплект слайдове „Планиране на бюджета“

лаптоп и проектор

Време

15 минути

Други указания

 

4. Мозъчна атака за записване на „Съвети за спестяване“

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Обсъждане възможности за спестявания

Материали

Приложение „Съвети за спестяване“ на флипчарт или копие DIN A3,

моливи

Време

45 минути

Други указания