1. Колко харча за …

Метод/техники

Индивидуална работа и пленум

Цел

Запознаване с групата. Обмен на мисли и опит за собственото  поведение на разходване

Материали

Да се копира приложение „Колко харча за …“ (7 листа) по възможност във формат DIN A3

Моливи/Химикал

Време

15 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор.

7-те листа хартия се закрепват с щифтове за корковата дъска или се залепват на подходящо място. Участниците стават и четат отделните сфери. С химикал те маркират на всеки лист твърдението, което се отнася за тях. След това отново сядат.

Веднага след като всички участници нанесат оценката, резултатите се обсъждат заедно.

Възможни въпроси:

Коя сфера на разходите е избрана от най-много участници?

Какво точно представляват по-високите разходи?

Какви разходи са включени? (напр. при колата ремонти, такси за паркиране и др.)

И всичко останало, което изглежда интересно и важно.

Приложение „Колко харча за …“