2. Списък на приходите и разходите

Метод/техники

Индивидуална работа (списък) – пленум (обсъждане)

Цел

Размисъл върху собствените приходи и разходи

Идентифициране на „слепи петна“

Материали

Данни „Приходи-Разходи“ за всеки участник

Химикалка

Флипчарт

Време

35 минути

Други указания

Важно е всеки участник да попълни списъка поотделно. Резултатите НЕ се обсъждат в групата. Смисълът на упражнението е да се определи с кои позиции участниците са наясно по отношение на степента им и респ. за кои позиции участниците не са наясно къде са техните „слепи петна“.

Всички участници получават списък и химикал и търсят място, където могат да работят спокойно.

Те трябва да преценят колко пари печелят или харчат всеки месец в отделните области и съответно да вписват сумите в списъка.

Сумите, които не се натрупват всеки месец, трябва да се пресметнат за един месец (например да се раздели годишната застраховка на 12).

Областите, за които участниците нямат познания, трябва да бъдат маркирани с „?“. Това трябва да ги накара да осъзнаят на кои области трябва да обърнат повече внимание в бъдеще.

Списъкът остава при всеки участник и НЕ се обсъжда подробно в пленума.

След около 20 минути списъкът се попълва и участниците се връщат в пленума.

Обсъжда се накратко как са се справили по време на упражнението.

Било ли лесно или трудно?

Ако е трудно, кои области са били трудни?

След това на флипчарт се събират мнения по следните въпроси:

  1. За какво ми трябват много пари? Кои разходи са преобладаващи (изискват заделяне на най-много пари)?
  2. Кои разходи варират значително всеки месец?