3. Планиране на бюджета

Метод/техники

Пленум

Цел

Показване на възможност за планиране на бюджета

Материали

Комплект слайдове „Планиране на бюджета“

лаптоп и проектор

Време

15 минути

Други указания

 

С този теоретичен принос на участниците се обяснява темата със „средни бюджети“. Това е ефективен начин за планиране на бюджета.

Участниците трябва сами да направят изводи дали и под каква форма този метод би бил полезен за тях.

Слайдовете от презентацията се преглеждат стъпка по стъпка и се обсъждат.

Слайдове „Планиране на бюджета“