4. Мозъчна атака за записване на

„Съвети за спестяване“

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Обсъждане възможности за спестявания

Материали

Приложение „Съвети за спестяване“ на флипчарт или копие DIN A3,

моливи

Време

45 минути

Други указания

 

Формират се 5 малки групи. Всяка група избира някой, който да записва.

Всяка група получава постер с една от 5-те области. Членовете на групата обменят идеи кои съвети за спестяване могат да измислят за съответната област. Записващите отбелязват казаното върху постера.

След 5 минути процесът се спира. Постерите се предават по посока на часовниковата стрелка на следващата група. Членовете на тази група четат вече написаното и добавят своите съвети за новата област върху постера. Групите отново имат 5 минути. След това постерите биват предадени отново по-нататък.

Това продължава, докато всички групи не получат отново оригиналния си постер.

Сега всяка група чете резултатите от своя постер. Ако нещо не е ясно, питайте! Ако някой има още нещо да добави, ще бъде отбелязано на постера.

Приложение „Съвети за спестяване“