Всичко за пазаруването

По темата

Много от нашите действия за закупуване извършваме автоматично и не им обръщаме особено внимание. Поради времеви причини също е трудно да се планира всяка покупка до най-малкия детайл.
Независимо от това, човек трябва съзнателно да изследва собственото си поведение при покупка от време на време, за да постави под съмнение собствените си действия. Така добре ли е? И мога ли да променя нещо?
Но това не е единственият начин да се спестят пари. Познанията за защита на потребителите също могат да спестят пари в случай на неуспешна покупка.

Рамкови условия

Целева група Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н.
Времетраене 135 – 150 минути
Предпоставки Стая с достатъчно място за работа в малки групи и индивидуална работа

 

Учебни цели

• Размисъл върху собственото поведение при покупка
• Съображения за целенасочена покупка
• Претегляне решенията за покупка
• Откриване на импулсни покупки
• Работа със законодателството за защита на потребителите

  План за провеждане на обучението – преглед

  Методико-дидактически указания

  Времетраене (в минути)

  Степен на сложност

   1.     Как пазарувам?
  Събиране на първи впечатления за това как групата борави с темата

   

  15

   

  ниска

  2.     Причини, поради които купувам

  Рефлексия върху собственото поведение при покупка

  Приложение „Причини, поради които купувам“

   

  25

   

  средна

  3.     Съвети за пазаруване
  Обсъждане на това какво да търсите преди, по време и след покупката на продукт

  Приложение „Съвети за пазаруване“

   

  50

   

  ниска

  4.    Казуси за правата на потребителите
  По-подробно обсъждане на правните разпоредби за защита на потребителите

  Приложение „Казуси за правата на потребителите

  ПриложениеРешения на казусите за правата на потребителите

   

  45

   

  ниска

   

  1. Как пазарувам?

  Метод/техники

  Пленум

  Цел

  Настаняване

  Запознаване с групата
  Събиране на първи впечатления по темата
  Влияние върху поведението при покупка

  Време

  15 мин.

  Други указания

  Чрез позиционирането участниците се опознават по-добре. Кой се държи като мен? Кой го прави по различен начин?

  2. Причини, поради които купувам

  Метод/техники Самостоятелна работа и пленум

  Цел

   

  Обмисляне на собствените решения за покупка

  Материал

   

  Приложение „Причини, поради които купувам“ за всеки участник моливи флипчарт

  Време

   

  25 мин.

  3. Съвети за пазаруване

  Метод/техники

  Групова работа и пленум

  Цел

   

  Дискусия относно фазите на процеса на пазаруване

  Размисъл върху собственото поведение при пазаруване

  Обмен на мнения за правата на потребителите

  Материал

   

  Приложение „Съвети за пазаруване“

  моливи

  флипчарт

  Време

   

  50 мин.

  Други указания

   

   

  4. Казуси за правата на потребителите

  Метод/техники

  Групова работа и пленум

  Цел

  Занимаване/дискусия относно правата на потребителите

  Запознаване с поддържащи институции

  Материал

  Приложение „Казуси за правата на потребителите“

  Моливи

  Време

  45 минути