1. Как пазарувам?

Метод/техники

Пленум

Цел

Настаняване

Запознаване с групата
Събиране на първи впечатления по темата
Влияние върху поведението при покупка

Време

15 мин.

Други указания

Чрез позиционирането участниците се опознават по-добре. Кой се държи като мен? Кой го прави по различен начин?

Фотьойлите са преместени встрани, за да има достатъчно място за движение. Обучителят поставя стол в единия ъгъл. Това е определено да бъде 100% (винаги). Друг фотьойл се поставя от противоположната страна на стаята. Това е определо да бъде 0% (никога).  Двата фотьойла образуват линия от 0 – 100%.

След това обучителят задава един след друг въпроси на участниците. Участниците се позиционират между столовете в зависимост от личната си оценка. Това означава, че участниците оценяват процента, с който твърдението се отнася за тях.

След всяко твърдение се прави обсъждане.

Възможни въпроси:

  • Преди всяка покупка си правя списък за пазаруване.
  • Винаги харча повече пари за пазаруване, отколкото съм планирал/а.
  • При по-големи покупки събирам поне три оферти.
  • Когато имам лош ден, си купувам нещо, което да ме ободри.
  • Обичам да харча пари за подаръци.
  • Наслаждавам се на почивката си.(Не мисля за парите)
  • Когато имам напрегнати времена зад гърба си, се награждавам с придобивка.
  • Купувам неща, защото моите приятели ги имат вече.