2. Причини, поради които купувам

Метод/техники

Самостоятелна работа и пленум

Цел

 

Обмисляне на собствените решения за покупка

Материал

 

Приложение „Причини, поради които купувам“ за всеки участник

моливи                                                                               

флипчарт

Време

 

25 мин.

Всички участници получават приложение „Причини, поради които купувам“. Първо, участниците трябва да помислят колко е била съответната покупна цена за посочения продукт и да напишат цената в кръга в средата.

След това те трябва сами да преценят до каква степен отделните фактори са повлияли на решението им за покупка. Ако даден фактор не е оказал влияние върху покупката, той не се отбелязва. Ако даден фактор е имал влияние върху покупката, участниците трябва сами да преценят степента. Скалата варира от 1 (малко) до 5 (много).

След около 10 минути участниците се връщат отново в пленарната зала.

Преживяванията се обсъждат заедно. Важните констатации се записват на флипчарт.

Приложение „Причини, поради които купувам“