3. Съвети за пазаруване

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

 

Дискусия относно фазите на процеса на пазаруване

Размисъл върху собственото поведение при пазаруване

Обмен на мнения за правата на потребителите

Материал

 

Приложение „Съвети за пазаруване“

моливи

флипчарт

Време

 

50 мин.

Други указания

 

Формират се групи от 3 до 4 участници. Всяка група получава набор от приложения „Съвети за пазаруване“.

Участниците обменят мнения по проблемите и отбелязват своите констатации. След 20 минути участниците се връщат към пленарната сесия.

След това резултатите се обсъждат на пленарната сесия.

Получените резултати се обобщават на флипчарт в зависимост от тематиката. На отделен флипчарт може да се обобщят резултатите, които са валидни за всички теми.

Приложение „Съвети за пазаруване“