Доходи

По темата

„Имаш пари – не говориш за тях!”, казва една стара поговорка. И ако все пак говорите за това, то е по-скоро само за това, за което имате нужда от пари.

Собствените доходи са табу. За тях не се говори. Човек се оплаква само от многото данъци.

Колко точно се плаща обаче и какво след това се прави с тези пари в обществото, не е ясно за мнозина.

Само разясняването може да внесе повече разбиране за задължителните данъци, които трябва да се плащат.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н.

Времетраене

90 – 100 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малки групи и движение

Технически изисквания: лаптоп с проектор, коркова дъска, флипчарт

 

Учебни цели

  • Да се получи обща представа за възможните доходи/приходи
  • Да се получи представа за безвъзмездните средства и субсидии
  • Преглед на широката гама от задължителни такси/данъци
  • Да се постигне по-добро разбиране за какво плащам пряко и косвено с доходите си

План за провеждане на обучението – преглед

Методико-дидактически указания

Времетраене (в минути)

Степен на сложност

 1.     Всичко за доходите

Първа проверка на знанията по темата

 

20

 

ниска

 2.     Какви видове приходи има?
Натрупване на знания за различни видове доходи, безвъзмездни средства, субсидии и други приходи

 

25

 

ниска

 3.     Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?
Общ преглед на законово изискваните задължения.

Приложение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“

Решение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“
във връзка с комплекта слайдове „Задължителни вноски“

 

50

 

средна

 

1. Всичко за доходите

Методи/техники

Пленум

Цел

Включване

Запознаване с групата

Събиране на първи впечатления по темата

Материал

 

Време

20 минути

Други условия

Чрез позиционирането участниците се опознават по-добре.

Обсъждат се първите основни термини

2. Какви видове приходи има?

Методи/техники

Работа в малки групи и пленум

Цел

Обмен на различни възможности за приходи

Материал

Карти за модериране и химикалки

коркова дъска, пинчета

Време

25 минути

3. Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?

Методи/техники

Работа в малки групи и пленум

Цел

Обсъждане на задължителните плащания /вноски, които трябва да бъдат направени

Създаване яснота за това какво се финансира с направените вноски

Материал

Приложение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“

Химикалки

Презентация „Задължителни вноски“

Лаптоп

Проектор

Време

50 минути

Други указания

Много хора често не знаят защо се правят удръжки от доходите им. Това упражнение е предназначено да служи специално за справяне с тази тема и внасяне на светлина в тунела.

За упражнението са използвани 3-те най-големи групи данъкоплатци. Същите данъци често се прилагат за други групи (фермери, държавни служители, миньори, …). Разглеждането отделно на тези групи би надхвърлило обхвата на обучението.