3. Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?

Методи/техники

Работа в малки групи и пленум

Цел

Обсъждане на задължителните плащания /вноски, които трябва да бъдат направени

Създаване яснота за това какво се финансира с направените вноски

Материал

Приложение „Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“

Химикалки

Презентация „Задължителни вноски“

Лаптоп

Проектор

Време

50 минути

Други указания

Много хора често не знаят защо се правят удръжки от доходите им. Това упражнение е предназначено да служи специално за справяне с тази тема и внасяне на светлина в тунела.

За упражнението са използвани 3-те най-големи групи данъкоплатци. Същите данъци често се прилагат за други групи (фермери, държавни служители, миньори, …). Разглеждането отделно на тези групи би надхвърлило обхвата на обучението.

Формират се малки групи от 2 до 3 участници. Всяка група получава химикалка и лист „Кои са задължителните плащания/вноски?“

Сега участниците трябва да преценят коя вноска/данък от коя група задължително трябва да бъде платена.

Като допълнителна задача може да се направи и оценка какъв процент са те

  • от „брутна заплата/брутно възнаграждение” в групите „служители/работници” и „работодател” или
  • от „годишната печалба“ в групата „занаятчии / самонаети“.

След 10 минути групите се връщат в пленарната зала.

Обучителят показва решението с подкрепата на презентацията „Задължителни вноски /данъци“ или таблицата на следващата страница.

Презентация „Задължителни вноски“

„Кои задължителни вноски трябва да бъдат направени?“