Заемане на пари

По темата

Заемите са част от нашата икономическа система и е трудно да си представим живота без тях. Офертите са безброй – от малки суми за потребителски стоки до ипотечни кредити за строеж на жилище.

На пазара има много фирми, които предлагат на потребителите различни условия за продажба на идентични продукти. Разликата в цените /разходите за клиентите/ понякога е значителна.

Заемането на пари трябва да бъде добре обмислено. Първо, трябва да се изясни дали средствата могат да бъдат върнати, без да се налагат ограничения, променящи начина на живот. След това трябва да изберете вида на финансиране и най-подходящия за вас доставчик.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н. 

Времетраене

130 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малки групи и движение

 

Учебни цели

• Запознаване с възможностите за отпускане на кредит/ заем.
• Повишаване осведомеността на участниците, за какво биха получили кредит/пари назаем?
• Осъзнаване, че предоставянето на кредит не е безвъзмездно.
• Посочване за какво трябва да се внимава при заемане на пари.
• Показване, че не всяка оферта е една и съща. Те трябва да се сравняват.

План за провеждане на обучението – преглед

Препоръчителни методи на обучение

Времетраене в минути

1.     Разясняване на терминологията
С използване на термини по темата започва обмен на знания в рамките на групата.

Основни познания „Терминология“

Приложение „Терминология“

 

15

 2.     Заемане на пари
Разговор между участниците, в който се споделя дали имат дългове и/или за какво биха взели кредит

ПриложениеЗаемане на пари

 

15

3.     Казус: Сара и Алекс
Казусът описва различни начини, при които вземаме пари на заем.

ПриложениеПърви собствен дом“

ПриложениеНова всекидневна

РешениеНова всекидневна

ПриложениеНова кола

РешениеНова кола

ПриложениеЕдна година по-късно

РешениеЕдна година по-късно

 

100

1. Обяснение на термините

Метод/техники

Пленум

Цел

Запознаване с групата. Обяснение на термините.

Материали

Приложение „Обяснение на термините“

Продължителност

15 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор. Основните термини са обяснени.

2. Заемане на пари

Метод/техники

Индивидуална работа, последвана от пленум

Цел

Обсъждане на личното мнение относно тегленето на кредит/заем

Продължителност

15 минути

Материали

Всеки участник получава копие от приложението „Заемане на пари“. Флипчарт и  химикалки

3. Казус: Сара и Алекс

Метод/подход

Работа в група, пленум

Цел

Показване/Дискутиране на различни форми на заеми въз основа на казус

Показване задълбаването в дългови проблеми

Времетраене

75 минути

Материали

Задачи за всяка група

Приложение „Първи собствен дом“

Приложение „Нова всекидневна“

Приложение „Нова кола“

Приложение „Една година по-късно“

Флипчарт и химикалки