2. Заемане на пари

Метод/техники

Индивидуална работа, последвана от пленум

Цел

Обсъждане на личното мнение относно тегленето на кредит/заем

Продължителност

15 минути

Материали

Всеки участник получава копие от приложението „Заемане на пари“. Флипчарт и  химикалки

Приложението „Заемане на пари“ се разпределя между участниците. Те имат 5 минути да го попълнят.

След това се обсъждат следните въпроси:

  • За какво съм ползвал/а заем? За какво бих теглил/а кредит?
  • От кого съм вземал/а, ще взема пари на заем?

 

Резултатите се обобщават на флипчарт.

Приложение „Заемане на пари“