3. Казус: Сара и Алекс

Метод/подход

Работа в група, пленум

Цел

Показване/Дискутиране на различни форми на заеми въз основа на казус

Показване задълбаването в дългови проблеми

Времетраене

75 минути

Материали

Задачи за всяка група

Приложение „Първи собствен дом“

Приложение „Нова всекидневна“

Приложение „Нова кола“

Приложение „Една година по-късно“

Флипчарт и химикалки

Участниците се разпределят в по-малки групи от 3 – 4 души. В 4 кръга те разрешават стъпка по стъпка казуса.

Първи кръг

Всяка група получава приложението „Първи собствен дом“ (задание + списък на приходи и разходи)

Групите имат 20 минути, за да пресметнат/калкулират разходите.

След изтичане на времето получените резултати се обсъждат. Изчисленият достъпен месечен бюджет за всяка група е записан на флипчарта.

Втори кръг

Всяка група получава приложението „Нова всекидневна“ (Задание и таблица за изчисляване). Сами отговарят на въпросите и изчисляват разходите за покупка на изплащане. След 15 минути групите се срещат отново и обсъждат отделните въпроси в пленум.

В казуса двамата купуват обзавеждането на вноски. На флипчарта се приспадат по 106,73 евро от достъпния бюджет за всички групи.

Трети кръг

Всяка група получава приложението „Нова кола“ (Задание и таблици за изчисляване). След като са изчислили разходите при двата варианта, те трябва да изберат единия от тях. (15 минути)

Взетото решение се обосновава в пленарна сесия, като избраната месечна тежест се приспада от достъпния бюджет.

Четвърти кръг

Всяка група получава приложението „Една година по-късно“. Участниците разполагат с 10 минути да помислят как да продължат.

Резултатите се обсъждат в пленарна сесия.

Накрая се приспадат по 500 евро от бюджета на всяка една от групите, с които се намаляват доходите/приходите. Всяка група може да види размера на преразхода /дефицита.

След обсъждането в 4-ия кръг отново се дискутира накратко цялостната картина.

  • Реалистична ли е ситуацията?
  • Познават ли участниците някого със сходни проблеми?

Приложение „Първи собствен дом“

Приложение „Нова всекидневна“

Приложение „Нова кола“

Приложение „Една година по-късно“