Пари и платежни операции

По темата

Почти всеки ден сме заети с плащането на различни разходи. Освен плащане в брой, плащане чрез разплащателна сметка и плащане с карта, има много други методи на плащане, които новите технологии правят възможни.
Съществуват все повече опции, особено когато става въпрос за плащане през интернет или използване на мобилен телефон. Има както предимства, така и недостатъци. Разликите започват още при избора на банка, в която имате сметка. Важно е да се занимаете с това, за да намерите най-подходящите за себе си форми на плащане.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н. 

Времетраене

90 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малки групи и движение

 

Учебни цели

• Запознаване с основни термини за парите и платежните операции
• Работа с различни методи на плащане
• Обсъждане плюсовете и минусите на различните методи на плащане
• Размисли за собствената текуща сметка

План за провеждане на обучението – преглед

Методико-дидактически указания

Времетраене (в минути)

Степен на сложност

1.     Разясняване на терминологията
С използване на термини по темата започва обмен на знания в рамките на групата.

Основни познания „Терминология“

Приложение „Терминология“

 

15

 

ниска

2.     Избор на разплащателна сметка

Идентифициране и обмен за това, кое е важното за участниците относно избор на разплащателна сметка
Приложение „Избор на разплащателна сметка“

 

15

 

ниска

3.     Методи за плащане Memory
Запознаване с избор от методи за плащане по игрови начин

Приложение карти „Memory

Обяснения на методите за плащане

 

25

 

ниска

4.     Тест

Затвърждаване на  знанията от предишния метод
Приложение карти „Memory“

Приложение „(Тест) въпроси за начините на плащане“

 

15

 

ниска

5.     Дебат относно премахването на парите в брой
Интензивен дебат относно предимствата и недостатъците на парите в брой

 

20

 

средна

 

1. Разясняване на терминологията

Метод/техники

Пленум

Цел

Запознаване с групата. Обяснение на термините.

Материал

Приложение „Терминология“

Време

15 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор. Основните термини са обяснени.

2. Избор на разплащателна сметка

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Обсъждане и размисъл за собствената банкова сметка. Какво е важно за мен? Имам ли го това сега? Искам ли нещо различно от моята банка?

Материал

Приложение „Избор на разплащателна сметка“, флипчарт и стикер

Време

25 минути

3. Методи за плащане MEMORY

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Обсъждане на различни опции за плащане

Материал

Приложение „MEMORY“ – едно тесте от 54 карти на група

Време

25 минути

Други указания

Фокусът не е върху подробното познаване на отделните методи, а върху разнообразието от опции със съответните им възможности и рискове.

Използването на много различни системи за плащане увеличава риска от загуба на представа за вашите финанси (особено разходите). Осъзнатото решение за или против отделните системи е полезно, когато се справяте с това разнообразие.

4. ТЕСТ

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Затвърждаване на методите на плащане MEMORY

Материал

Приложение „MEMORY“ – само картите със символи (27 карти)

Приложение: „(Тест) въпроси за начините на плащане“

Време

15 минути

5. Дебат относно премахването на парите в брой

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Отчитане на предимствата и недостатъците на парите в брой.

Материал

Хартия, химикалки, флипчарт

Време

20 минути

Други указания