2. Избор на разплащателна сметка

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Обсъждане и размисъл за собствената банкова сметка. Какво е важно за мен? Имам ли го това сега? Искам ли нещо различно от моята банка?

Материал

Приложение „Избор на разплащателна сметка“, флипчарт и стикер

Време

25 минути

Формират се групи с максимум 3-4 участници. Всяка група получава комплект карти от Приложение “Избор на разплащателна сметка”, флипчарт и стикер.

Всяка група обменя информация за важността на отделните критерии и се опитва да ги подреди.

Най-важните критерии са залепени в горната част на флипчарта. Всички останали следват в низходящ ред надолу до най-малко важния критерий в долната част.

След това всяка група представя своя резултат и описва груповия процес.

Възможни въпроси

Беше ли трудно да се направи класация?

Къде имаше различни мнения?

Някой иска ли да смени банката си въз основа на новите констатации?

Приложение „Избор на разплащателна сметка“