3. Методи за плащане MEMORY

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Обсъждане на различни опции за плащане

Материал

Приложение „MEMORY“ – едно тесте от 54 карти на група

Време

25 минути

Други указания

Фокусът не е върху подробното познаване на отделните методи, а върху разнообразието от опции със съответните им възможности и рискове.

Използването на много различни системи за плащане увеличава риска от загуба на представа за вашите финанси (особено разходите). Осъзнатото решение за или против отделните системи е полезно, когато се справяте с това разнообразие.

Формират се групи от 3 до максимум 5 участника. Всяка група получава набор от карти „MEMORY“. Всяка група играе сама за себе си. Подред всеки участник тегли и обръща две карти. Ако съвпадат, той може да ги запази и да тегли отново. Ако не съвпадат, картите се обръщат отново и идва ред на следващия участник.

След като всички групи приключат играта, победителите с най-много съвпадащи карти представят своите карти и обясняват за какво става дума. Треньорът би могъл да допълни.

Приложение „Методи за плащане“