1. Печалба от лотарията

Методи/техники

Групи по двама и пленарна сесия

Цел

Запознаване в групата. Размяна на опции за превантивна грижа.

Материал

Листове и химикалки

Флипчарт

Време

15 мин. 

Допълнителни указания

Мненията на флипчарта дават първо впечатление кои продукти за превантивна грижа вече са известни.

Участниците се формират в групи от по двама. Те обменят мнения по следния въпрос:

„Да предположим, че сте спечелили 100 000  Euro от лотарията! Какво бихте направили с тази сума?“

Всяка група обсъжда въпроса и записва най-важните резултати (по един резултат на карта за модериране).

След това картите за модериране с резултатите се представят и се събират на флипчарт.

Резултатите са групирани по следните теми:

  • разходи/покупки
  • превантивна грижа
  • други.

След това резултатите се обсъждат и евентуално се пренареждат.