2. 3-те нива на спестяване

Рамка

Пленум

Цел

Съставяне стъпаловиден план за повишаване на благосъстоянието

Обяснение на магическия инвестиционен триъгълник

Материал

Комплект слайдове „3-те нива на спестяване“

Лаптоп и проектор

Време

20 мин.

Допълнителни указания

Много хора вземат погрешни мерки за бъдещето си. Купуват продукти в дългосрочен план, но нямат резерви за покриване на краткосрочни разходи. Теоретичните данни показват, че трябва да се постави фокус към по-близкото бъдеще. Дългосрочните инвестиции могат да се правят само тогава, когато разходите за близкото бъдеще са подсигурени.

Теоретичният поглед върху въпроса насочва участниците до запознаване с 3-те нива на спестовност. Теорията обяснява и магическия инвестиционен триъгълник.

Участниците трябва да направят заключения и за собственото си инвестиционно поведение.

Слайдовете на презентацията се показват и обсъждат стъпка по стъпка.

Презентацията е последвана от упражнението „Инвестиционен магически триъгълник”.

Слайдове „3-те нива на спестяване“