3. Магически инвестиционен триъгълник

Рамка

Групова работа – пленум /последващо обсъждане/

Цел

Представяне на различни инвестиционни възможности

Осъзнаване на връзката между отделните фактори на магическия инвестиционен триъгълник

Материал

Приложение „Инвестиционен магически триъгълник „

моливи

Флипчарт с „Инвестиционен магически триъгълник „

Време

35 мин.

Допълнителни указания

Чрез позиционирането на отделните инвестиционни възможности, участниците трябва да осъзнаят, че всеки вид инвестиция има предимства и недостатъци. Не е възможно да се постигнат 100% от всичките 3 фактора (сигурност, доход, ликвидност). В зависимост от личната позиция и желаната цел, всеки трябва да намери сам за себе си правилната форма за инвестиция.

Формират се малки групи от 2 до 3 участници. Всяка група получава набор от карти, озаглавен „Магически инвестиционен триъгълник“ и флипчарт, върху който е нарисуван „Магически инвестиционен триъгълник“.

Отделните форми на инвестиране се обсъждат заедно и се прави опит те да бъдат поставени в магическия триъгълник.

След около 15 минути участниците се връщат в пленарната зала и резултатите се обсъждат.

Възможни въпроси:

Кои форми на инвестиции са еднакви за всички групи?

При кои форми има различни гледни точки?

Някой привлечен ли е от точно определен тип инвестиция?

Приложение „Магически инвестиционен триъгълник“