Управление на финансови кризи и регулиране на задълженията

По темата

Дълговете могат бързо да доведат до проблеми. Поглеждането настрани не помага в ситуация като тази. Напротив – това влошава всичко още по-бързо и неминуемо води до финансов провал.
С навременни мерки за противодействие това може да се избегне и дългът да бъде уреден.
Засегнатите получават подкрепа чрез безплатни съвети за регулиране на дълга.

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
в други обучителни курсове и т.н.

Времетраене

115 – 135 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малка група

Технически изисквания: лаптоп и проектор

 

Учебни цели

• Запознаване с причините за дълга
• Идентифициране на възможни пътища към свръхзадлъжнялост
• Повишаване на осведомеността за собствените финанси
• Показване на начини за излизане от дълга
• Демонстриране възможни решения чрез казуси
• Запознаване с мерките за подкрепа и консултации по управлението на дългове

  План за провеждане на обучението – преглед

  Методико-дидактически указания

  Времетраене (в минути)

  Степен на сложност

  1.     Защо толкова много хора имат (толкова много) дългове?

  Конфронтиране с причините за дълга

   

  15

   

  ниска

  2.     Мозъчна атакаДългове
  Въпроси по темата „Дългове“

  ПриложениеДългове

   

  45

   

  ниска

  3.     Съвети за първа помощ
  Теоретичен принос за регулиране на дълга

  ПрезентацияРегулиране на дълга
  или
  ПрезентацияОбяснение за регулиране на дълга

   

   

   

   

  10

   

  30

   

  средна

  4.    Казуси
  Случаи от реалния живот, за да се изработят възможни уреждания на дълга

  ПриложениеКазуси

  ПриложениеРешение на казусите

   

  45

   

  ниска

   

  1. Защо толкова много хора имат (толкова много) дългове?

  Рамка

  Пленум

  Цел

  Опознаване на групата.

  Обмен на информация за дългови ситуации

  Материал

  Флипчарт

  Време

  15 минути

  Допълнителни указания

  Движението подпомага всеки да намери своето място. Освен това стимулира разговора между участниците.

  2. Мозъчна атака „Дългове“

  Рамка

  Групова работа и пленум

  Цел

  Обмяна на мнения относно „Дългове“

  Материал

  Приложение „Дългове“  на флипчарт или лист DIN A3

  моливи

  Време

  50 минути

  Допълнителни указания

   

  3. Теоретичен принос: „Съвети за първа помощ“

  Рамка

  Пленум

  Цел

  Представяне на различни възможности за регулиране на задълженията

  Материал

  Презентация „Регулиране на дълга“

  или презентация „Обяснение за регулиране на дълга“
  проектор

  лаптоп

  Време

  10 – 30 минути

  Допълнителни указания

  В зависимост от времевите ресурси може да се избере съкратено или по-подробно представяне.

  4. Казуси

  Рамка Групова работа и пленум
  Цел Дискусия относно истории за дългове.

  Обмисляне на възможни стъпки за решение.

  Материал Приложение „Казуси“

  Моливи, лепящи листчета

  Време 45 минути