1. Защо толкова много хора имат (толкова много) дългове?

Рамка

Пленум

Цел

Опознаване на групата.

Обмен на информация за дългови ситуации

Материал

Флипчарт

Време

15 минути

Допълнителни указания

Движението подпомага всеки да намери своето място. Освен това стимулира разговора между участниците.

Флипчартът е разделен на три колони. Като начало колоните не са обозначени.

На участниците се задава въпроса за възможните причини за възникналите задължения. Обучителят нанася причините в отделните колони. Единствено той/тя  знае коя колона за какво се отнася.

Първата колона се отнася до личната отговорност (например построяване на къща, кола, поръчителство, покупка на изплащане, сватба, ваканция, …)

Втората колона означава непредвидени събития (например безработица, болест, злополука, развод, …)

Третата колона означава зависимости (например тютюнопушене, алкохол, наркотици, пристрастяване към пазаруване, пристрастяване към хазарта, …)

Ако няма повече изказвания, групата трябва да посочи какви са наименованията на отделните колони.

След това участниците могат да се опитат да „изградят” истории от отделните елементи.

НАПРИМЕР: Някой тегли заем, за да си купи кола. По-късно той се разболява и остава безработен. Доходите му са намалели и вече не може да обслужва кредита и т.н.