3. Теоретичен принос: „Съвети за първа помощ“

Рамка

Пленум

Цел

Представяне на различни възможности за регулиране на задълженията

Материал

Презентация „Регулиране на дълга“

или презентация „Обяснение за регулиране на дълга“
проектор

лаптоп

Време

10 – 30 минути

Допълнителни указания

В зависимост от времевите ресурси може да се избере съкратено или по-подробно представяне.

В пленарната сесия накратко се очертават първите стъпки в регулирането на дълга и различните възможности за регулиране.

Обучителят ще намери повече подробности в презентацията „Обяснение за регулиране на дълга“. Тази презентация, разбира се, може да се използва и веднага. Продължителността за това е приблизително 30 минути.

Презентация „Регулиране на дълга“