4. Казуси

Рамка

Групова работа и пленум

Цел

Дискусия относно истории за дългове.

Обмисляне на възможни стъпки за решение.

Material

Приложение „Казуси“

Моливи, лепящи листчета

Zeit

45 минути

weitere Hinweise

 

Формират се 4 малки групи. Всяка група получава казус.

Групите разполагат с 10 минути, за да обмислят отговорите на въпросите.

След 10 минути казусите се представят на пленарната сесия. Отделните групи представят своите резултати.

Според информацията, предоставена в решението, обучителят добавя, ако нещо липсва или не е наред.

Вариант:

Всяка група изобразява своя случай на флипчарт и след това го представя.