Финансови рискове в интернет и при мобилните телефони

По темата

Новите опции за пазаруване през интернет или мобилен телефон позволяват да пазарувате удобно от вкъщи. Но не всички сделки, които откриете, са такива. Очевидно евтините оферти се оказват скъпи капани на разходите в ретроспекция.

Офертите за безплатно използване се оказват платени, месечни абонаменти. Платените стоки няма да бъдат доставени. Имейлите, че сте получили наследство от роднина в голям размер са спам.

Всички имат едно общо нещо. Никога няма да върнете парите, които сте инвестирали.

 

Рамкови условия

Целева група

Възрастни
·      в основното и допълнителното образование и продължаващото обучение
·      в мерките на бюрата по труда
·      в съжителство с други хора и в социалните институции
·      в други обучителни курсове и т.н.

Времетраене

90 минути

Предпоставки

Стая с достатъчно място за работа в малка група

Учебни цели

• Запознаване с термини, свързани с рискове в Интернет и при мобилните телефони
• Справяне с безопасно пазаруване онлайн
• Повишаване на осведомеността за възможни капани при пазаруване

 

План за провеждане на обучението – преглед

Препоръчителни методи на обучение

Времетраене в минути

Степен на сложност

1.     Четирите ъгъла

С използване на термини по темата започва размяна на опит и идеи в рамките на групата.

Приложение „Четирите ъгъла“

 

25

 

ниска

2.     SHOP oder FLOP / ПАЗАРУВАЙ или СЕ ПРОВАЛИ

Размисъл върху собственото поведение при онлайн покупка и посочване на мерки за сигурност при онлайн пазаруване

Приложение „Онлайн пазаруване“

ПриложениеПъзел

Решение / Обяснения „Пазарувай или се провали“

 

45

 

ниска

3.    Как да се предпазя от възможни капани?

Показване на съвети и процеси как мога да разпознавам капани

Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?“

 

20

 

средна

 

 

1. Четирите ъгъла

Метод/техники

Пленум

Цел

Запознаване с групата. Движение за включване. Обмен на придобит опит.

Материали

приложение „Четирите ъгъла

Времетраене

25 минути

Други указания

Движението помага на участниците да се включат. То подпомага започването на разговор. Основните термини са обяснени.

2. ПАЗАРУВАЙ или СЕ ПРОВАЛИ

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Опознаване на групата. Обмен на опит от придобити знания. Размисъл върху собственото поведение при онлайн покупки.

Правене на видими благоприятните и възпрепятстващите фактори при онлайн пазаруването.

Материали

Приложение „Онлайн пазаруване“

Приложение „Пъзел“

Хартия, химикалки, ножици

флипчарт

Времетраене

45 минути

3. Как да се предпазя от възможни капани?

Методи/техники

Пленум

Цел

Обмен на аспектите за безопасност при сърфиране

Материал

Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?“

Лепило

Флипчарт

Времетраене

20 минути

Други указания

Предварително обучаващият разрязва приложените листове „Как да се предпазя от възможни капани?“ като индивидуални карти.