2. ПАЗАРУВАЙ или СЕ ПРОВАЛИ

Метод/техники

Групова работа и пленум

Цел

Опознаване на групата. Обмен на опит от придобити знания. Размисъл върху собственото поведение при онлайн покупки.

Правене на видими благоприятните и възпрепятстващите фактори при онлайн пазаруването.

Материали

Приложение „Онлайн пазаруване“

Приложение „Пъзел“

Хартия, химикалки, ножици

флипчарт

Времетраене

45 минути

Формират се малки групи от 3 до 4 участници. Всяка група получава приложение „Онлайн пазаруване“.

Групите имат 10 минути за обмен на идеи и отговор на въпросите. След това резултатите се обсъждат в пленум.

Най-важните отговори се записват на флипчарт.

След това всяка група получава разпечатка на файла „Части от пъзела“ (1 комплект от 14 части от пъзела). Пъзелът се състои от 9 „правилни“ части (където средната част обикновено означава безопасност при пазаруване онлайн) и 5 ​​„грешни“ части.

Групите трябва да изрежат частите от пъзела и след това да ги сглобят.

Изисква се креативност: Важно е да се разбере, че не ВСИЧКИ 14 части оформят пъзел, а само част от тях (9) и останалите (5) не пасват.

Ако пъзелът може да бъде завършен с 9-те правилни, се обсъжда темата кои части пасват или не пасват и защо.

Приложение „Онлайн пазаруване“

Приложение „Пъзел“