3. Как да се предпазя от възможни капани?

Методи/техники

Пленум

Цел

Обмен на аспектите за безопасност при сърфиране

Материал

Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?“

Лепило

Флипчарт

Времетраене

20 минути

Други указания

Предварително обучаващият разрязва приложените листове „Как да се предпазя от възможни капани?“ като индивидуални карти.

Съответните заглавия се поставят едно до друго върху флипчарт. Останалите части / твърдения, под формата на карти, се раздават изцяло на участниците.

Един след друг участниците отиват до флипчарта, четат твърдението и казват под кое заглавие искат да залепят картата.

Ако останалите участници са съгласни, картата се поставя съответно. Ако участниците имат различно мнение, решението се обсъжда.

Когато всички карти са залепени, обучителят прочита отново резултата.

Приложение „Как да се предпазя от възможни капани?“