Let's Talk About Money

leer meer

Projectbeschrijving

Het educatieproject getiteld: “Curriculum en uitdaging voor het leren en toepassen van financiële basiseducatie”(FibiC) vormt
iedere gebruiker in de praktijk naar een competente en meer bewuste omgang met geld.
Geld is een spiegel van vreugden, angsten, herkomst en hoop. 30 procent van de Europeanen heeft momenteel helemaal geen spaargeld.
Geldbewustzijn en financiële gedragingen worden gevormd door cultuur, traditie en familie. De verstandige omgang met geld is in geen
enkel leerboek te vinden, hoewel deze basisvaardigheid zo existentieel is. Uit een recent onderzoek van de OESO blijkt dat mensen met
minder financiële kennis vaker dure leningen aangaan, vaker te veel krediet opnemen en minder vaak sparen voor hun oude dag.
Sommigen van hen hebben moeite om hun rekeningen te betalen en hebben professionele hulp nodig om hun schulden adequaat
aan te pakken. In tijden van onzekerheid en nu ook van corona wordt de noodzaak voor vele mensen om met minder geld rond te komen groter naarmate
de werkloosheid en het gebrek aan werk toenemen. Het onderwerp “financiële basiseducatie” heeft daarom evenzeer aan belang gewonnen.
Ook in de huidige economische crisis die onmiddellijk is gevolgd op de coronacrisis zal het steeds belangrijker worden dat individuen op een
verantwoorde en op waarden gebaseerde manier handelen in financiële en monetaire aangelegenheden.
In heel Europa bestaan hiervoor echter nauwelijks didactische concepten.
Wij nemen deze (leer)taak op ons met een consortium van 5 partnerlanden.
Alle partners hebben een ruime ervaring in het volwassenenonderwijs.

Meta studie

Coördinator

Recht in Europa e. V.

Jena, Deutschland

www.recht-in-europa.eu

Partners

Miteinander in Europa

Lernwerkstatt Europa

Pleven, Bulgaria

www.lernwerkstatt-bg.eu

International Banking Institute

Schuldnerberatung OÖKLARTEXT – Finanzielle Gesundheit

Österreich

www.klartext.at

Sambucusforum vzw

Eduplus

U bent van harte welkom om ons te schrijven!

mail@lets-talk-about-money.eu

Let’s talk about money