3. Winkeltips

Setting

Groepswerk en Plenum

Doel

Behandelen van de verschillende fasen van het aankoopproces.

Nadenken over het eigen koopgedrag.

Uitwisseling omtrent consumentenrechten.

 

Materiaal

Bijlage „Tips bij het winkelen“

Pennen

Flipchart

Tijd

50 minuten

Verdere info

 

Vorm groepjes van 3 tot 4 deelnemers. Elke groep krijgt een set “Winkeltips”.

De deelnemers bespreken de vragen en schrijven hun bevindingen op. Na 20 minuten keren de deelnemers terug naar de plenaire vergadering.

Vervolgens worden de resultaten in de plenaire vergadering besproken.

De gevonden resultaten worden op een flipchart genoteerd naar gelang van het gebied. Voor resultaten die op alle gebieden geldig zijn, kan een aparte flipchart worden gemaakt

Bijlage „Winkeltips“