4. Casestudies over consumentenrechten.

Setting

Groepswerk en Plenum

Doel

Bespreking van de consumentenrechten

Ondersteunende instellingen leren kennen

Materiaal

Bijlage „Casestudies over verbruikersrechten“

Tijd

45 minuten

Er worden 6 groepen gevormd. Elke groep krijgt een casestudy uit het supplement “Casestudies over consumentenrechten”.

De deelnemers bespreken de vragen en schrijven hun bevindingen op. Na 10 minuten keren de deelnemers terug naar de plenaire vergadering.

Elke groep presenteert nu zijn zaak en de oplossingen die hij heeft gevonden. De trainer voegt de ontbrekende punten toe.

De ondersteunende instellingen worden op een flipchart genoteerd.

Nadat alle gevallen zijn besproken, ontvangen alle deelnemers het supplement ” Oplossing voor casestudies over consumentenrechten “. 

Bijlage „Casestudies consumentenrechten”

Bijlage „Oplossing „ Case studies consumentenrechten”