1. Waarom hebben zoveel mensen (zoveel) schulden?

Setting

Plenaire vergadering

Doel

De groep leren kennen.

Gedachtenwisseling over schuldsituaties

Materiaal

Flipchart

Tijd

15 minuten

Verdere info

Bewegen tussen de deelnemers zal hen helpen om het praten te stimuleren.

Een flipchart is verdeeld in drie kolommen. De kolommen zijn in het begin niet benoemd.

De deelnemers wordt nu gevraagd naar mogelijke oorzaken van schulden. De trainer voert de oorzaken in de afzonderlijke kolommen in.

Alleen de trainer weet waar welke kolom voor staat.

De eerste kolom staat voor persoonlijke verantwoordelijkheid (bv. bouwen van een huis, auto, garantie, huurkoop, huwelijk, vakantie, …).

De tweede kolom staat voor gebeurtenissen/het lot (bv. werkloosheid, ziekte, ongeval, echtscheiding, …).

De derde kolom staat voor verslavingen (b.v. roken, alcohol, drugs, winkelverslaving, gokverslaving, …).

Als er geen verzoeken meer zijn om aan het woord te komen, moet de groep nagaan hoe de rubrieken van de afzonderlijke kolommen heten.

Vervolgens kunnen de deelnemers proberen verhalen te ” maken ” uit de afzonderlijke elementen.

Bijvoorbeeld, iemand gaat een lening aan om een auto te kopen. Korte tijd later wordt hij ziek en werkloos. Zijn inkomen is gedaald en hij kan de lening niet langer blijven betalen, enz.