3. Theorie-input : „Tips voor eerste hulp“

Setting

Plenum

Doel

De verschillende mogelijkheden presenteren om schulden te vereffenen

Materiaal

Presentatie “Schuldregeling”  en Presentatie “Schuldregeling verklaring“

Beamer

Laptop

Tijd

10 – 30 minuten

Verdere info

Afhankelijk van de beschikbare tijd kan worden gekozen voor een verkorte of meer gedetailleerde presentatie.

In de plenaire vergadering worden de eerste stappen van een schuldregeling en de verschillende mogelijkheden van een regeling kort uiteengezet.

De trainer zal meer details vinden in de PPP-presentatie “Schuldregeling verklaring”. Natuurlijk kan deze presentatie ook gebruikt worden. De duur is ongeveer 30 minuten.

Presentatie “Schuldregeling”