4. Casestudies

Setting

Groepswerk en plenaire vergadering

Doel

Gedachtenwisseling over schuldverhalen

Bespreking van mogelijke oplossingen

Materiaal

Bijlage „Casestudies

Pennen, papier

Tijd

45 minuten

Er worden 4 kleine groepen gevormd. Elke groep krijgt een casestudy.

De groepen hebben 15 minuten om over de antwoorden op de vragen na te denken.

Daarna worden de praktijkgevallen gepresenteerd aan de plenaire vergadering. De afzonderlijke groepen presenteren hun resultaten.

De lesgever vult aan als er iets ontbreekt of niet juist is.

Variant

Elke groep maakt een flipchart over hun zaak en presenteert die na afloop.

Bijlage „Casestudies“