2. Keuze van een zichtrekening

Setting

Werken in kleine groepen en een plenum

Doel

Onderzoek en reflectie omtrent een eigen rekening. Wat is belangrijk voor mij? Heb ik er al een? Wil ik iets anders van mijn bank?

Materiaal

Bijlage „ Keuze van een zichtrekening“: flipcharts en klevers

Duurtijd

25 minuten

Er worden groepen van max. 3 – 4 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een set kaarten ” Bijlage:“ Kiezen van een lopende rekening “, een flipchart en een sticker.

Elke groep bespreekt het belang van de afzonderlijke criteria en probeert een volgorde vast te stellen.

Het belangrijkste wordt boven aan de flipchart geplakt. Alle andere criteria volgen in afnemende volgorde tot de minst belangrijke onderaan.

Elke groep presenteert vervolgens zijn resultaat en beschrijft het groepsproces.

 

Mogelijke vragen

Was het moeilijk om een volgorde te vinden?

Waar waren er verschillende meningen?

Wil iemand van bank veranderen vanwege de nieuwe bevindingen?

Bijlage „Keuze van een lopende rekening“