3. Casestudy: Sarah en Alex

Setting

Groepswerk en Plenum

Doel

Uitleg over verschillende vormen van geld lenen aan de hand van een case study.

Aantonen van de langzame progressie in schuldproblemen

Tijd

75 minuten

Materiaal

Voor elke groep worden de respectieve taken voorgesteld:

Bijlage: “De eerste eigen woning

Bijlage: “De nieuwe woonkamer

Bijlage: “De nieuwe auto

Bijlage: “Een jaar later

Flipchart en pennen

Er worden groepen van 3 – 4 deelnemers gevormd. Ze werken de casestudy stap voor stap uit in 4 rondes.

Ronde 1

Elke groep ontvangt het supplement “De eerste eigen woning” ( taken + lijst van inkomsten en uitgaven). Zij moeten binnen 20 minuten een bijbehorende kostenlijst maken. Daarna worden de resultaten kort besproken. Op de flipchart schrijft elke groep zijn berekende, vrij beschikbare maandbudget op.

Ronde 2

Elke groep ontvangt de bijlage “De nieuwe woonkamer” (taak- en rekenblad). De groepsleden beantwoorden eerst de vragen voor zichzelf en berekenen de kosten voor een aankoop op afbetaling. Na 15 minuten komen zij opnieuw in plenaire vergadering bijeen en bespreken de individuele vragen.

In de casestudy kopen Sarah en Alex  de meubelstukken op afbetaling. Op de flipchart wordt 106,73 euro afgetrokken van het vrij beschikbare budget voor alle groepen.

Ronde 3

Elke groep ontvangt de bijlage “De nieuwe auto” (opgave en rekenblad). Nadat zij beide varianten hebben doorgerekend, moeten zij een keuze maken. (15 minuten)

In de plenaire vergadering wordt het desbetreffende besluit gemotiveerd en worden de maandelijkse lasten in mindering gebracht op het vrij beschikbare budget.

Ronde 4

Elke groep ontvangt het supplement “Een jaar later“. Ze krijgen 10 minuten om erover na te denken hoe ze verder zullen gaan. Daarna worden de resultaten in de plenaire vergadering besproken.

Tenslotte wordt van elke groep op de flipchart 500 euro afgetrokken. Dit is de vermindering van het inkomen. Na afloop ziet elke groep hoeveel hun tekort is.

Na de bespreking van de 4de ronde wordt het hele verhaal nog eens kort doorgenomen en stellen we ons deze vragen:

– Is zo’n verhaal realistisch?

– Kennen de deelnemers iemand die een soortgelijke situatie heeft meegemaakt?

Bijlage I: „De eerste gemeenschappelijke woning“

Bijlage II: „De nieuwe woonkamer“

Bijlage/ oefening III: „De nieuwe Auto“

Oplossing “Een jaar later“ …