Het Inkomen

Over het onderwerp zelf:

“Je hebt geld maar je praat er niet over!” luidt een oud gezegde. En als je er toch over praat, dan alleen maar over waarvoor je geld nodig hebt.

Het eigen inkomen is taboe. Je zwijgt er over. Mensen klagen alleen over de vele en hoge belastingen.

Maar hoeveel iemand precies wordt betaald en wat hij /zij er in de samenleving mee doet, blijft meestal een goed bewaard geheim en blijft dus ook voor velen onduidelijk.

Alleen duidelijkheid hierover kan resulteren tot meer begrip voor de verplichte belastingen….

Omkadering 

Doelgroep

Volwassenen
·      in onderwijs, opleiding en bijscholing
·      in openbare dienst voor de arbeidsvoorziening
·      in woongroepen en sociale instellingen
·      in andere cursussen, enz.

Tijdsduur

90 – 100 minuten (afhankelijk van de doelgroep kan de benodigde tijd weliswaar variëren.)

Vereisten

Zaal met voldoende ruimte waarin men kan bewegen en werken in kleine groepen.

Laptop met beamer, prikbord, flipchart

 

Leerdoelen

– Het verkrijgen van een beeld over alle mogelijke inkomsten.
– Een overzicht over subsidies, premies en toelagen bekomen.
– Een duidelijk overzicht verschaffen over het brede scala aan verplichte heffingen.
– Alleen duidelijkheid kan meer inzicht brengen in de verplichte belastingen.

Cursusplan – een overzicht

Methodenoverzicht

Duur in minuten

Moeilijkheid

 

1.     Alles over inkomsten

Eerste bevraging omtrent kennis over het onderwerp

 

20

 

Eenvoudig

 

2.     Welke soorten inkomsten ken je?

Verzamelen van kennis over verschillende soorten inkomsten, subsidies, toelagen en andere opbrengsten.

 

25

 

Eenvoudig

 

3.     Welke verplichte heffingen/ belastingen moeten worden betaald?

Doel: een overzicht verkrijgen van de fiscale verplichtingen waarin de wet voorziet.

 

50

 

Gemiddeld

Bijlage: Welke verplichte heffingen/ belastingen moeten worden betaald?

 

Oplossing: overzicht van de verplichte heffingen/belastingen/ Zie voor details  naar de toegevoegde powerpointpresentatie „Heffingen/Belastingen“.

 

 

 

1. Over het inkomen

Setting

Plenum

Doel

Aankomen en plaatsnemen
Kennis maken met de groep
Verzamelen van eerste indrukken omtrent het thema.

Materiaal

 

Tijdsduur

20 minuten

Verdere aanwijzingen

Tijdens het plaatsnemen leren de deelnemers elkaar al beter kennen.

De eerste basisbegrippen worden besproken

2. Welke inkomsten bestaan er?

Setting

In kleine groepen en in plenum

Doel

Uitwisseling over de verschillende inkomstenbronnen.       

Materiaal

Beoordelingskaartjes  en pennen

Prikbord, spelden

Tijdsduur

25 minuten

3. Welke verplichte heffingen moeten worden betaald?

Setting

In kleine groepen en in plenum

Doelstelling

De verplichte heffingen die moeten worden betaald voorstellen en

verduidelijken wat met die verplichte  bijdragen wordt gefinancierd.

Materiaal

Bijlage „Wat betekent belasting betalen voor jou? ?Welke heffingen zijn verplicht?“

Stiften, schrijfgerief

Presentatie „heffingen/ belastingen“ (zie PPP bij dit hoofdstuk)

Laptop

Beamer

Tijdsduur

50 minuten

Verdere aanwijzingen

Vele mensen weten vaak niet waarom een bedrag van hun inkomen wordt afgetrokken. Deze oefening is specifiek bedoeld om deze kwestie aan te kaarten en te verduidelijken.

De 3 grootste groepen belastingbetalers worden voor de oefening in aanmerking genomen. Andere groepen (landbouwers, ambtenaren, mijnwerkers, enz.) zijn vaak aan dezelfde heffingen onderworpen. Een beschouwing ook van die groepen zou ons nu te ver leiden.