3. Welke verplichte heffingen moeten worden betaald?

Setting

In kleine groepen en in plenum

Doelstelling

De verplichte heffingen die moeten worden betaald voorstellen en

verduidelijken wat met die verplichte  bijdragen wordt gefinancierd.

Materiaal

Bijlage „Wat betekent belasting betalen voor jou? ?Welke heffingen zijn verplicht?“

Stiften, schrijfgerief

Presentatie „heffingen/ belastingen“ (zie PPP bij dit hoofdstuk)

Laptop

Beamer

Tijdsduur

50 minuten

Verdere aanwijzingen

Vele mensen weten vaak niet waarom een bedrag van hun inkomen wordt afgetrokken. Deze oefening is specifiek bedoeld om deze kwestie aan te kaarten en te verduidelijken.

De 3 grootste groepen belastingbetalers worden voor de oefening in aanmerking genomen. Andere groepen (landbouwers, ambtenaren, mijnwerkers, enz.) zijn vaak aan dezelfde heffingen onderworpen. Een beschouwing ook van die groepen zou ons nu te ver leiden.

Er worden kleine groepjes van 2 tot 3 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een pen en een notitieblad met de vraag “Welke verplichte bijdragen/heffingen moeten worden betaald?”

De deelnemers moeten nu bedenken welke groep welke belasting verplicht moet betalen.

Als een verdere taak kan ook gevraagd worden een schatting te maken van hoeveel procent er dan betaald moet worden:

  • van het “brutosalaris / brutoloon” voor de groepen “werknemers en “werkgevers”
  • van de “jaarwinst” voor de groep “midddenstanders / zelfstandigen”.

Na 10 minuten keren de groepen terug naar de plenaire vergadering.

De trainer lost dan samen met de groep de oefening op met behulp van de presentatie “Verplichte heffingen” en aan de hand van de tabel op de volgende bladzijde.

Bijlage: Welke verplichte heffingen moeten worden betaald?

Oplossing “Welke verplichte heffingen moeten worden betaald?”