4. Brainwriting “Besparingstips”

Setting

Groepswerk en plenaire vergadering

 

Doel

Uitwisseling van ideeën over hoe geld kan worden bespaard

 

Materiaal

Bijlage „Besparingstips“ op flipchart of DIN A3-papier

Pennen

Tijd

45 minuten

Verdere instructies

 

Vorm 5 kleine groepen. Elke groep wijst een secretaris aan.

Elke groep krijgt een poster met een van de 5 onderwerpen. De groepsleden wisselen hun ideeën uit over hoe zij op elk gebied geld kunnen besparen. De scribenten noteren op de poster wat er gezegd werd.

Na 5 minuten wordt het traject gestopt. De posters worden met de klok mee doorgegeven aan de volgende groep. De groepsleden lezen nu door wat ze al hebben geschreven en voegen hun tips over het nieuwe onderwerp toe aan de posters. De groepen hebben weer 5 minuten. Daarna worden de posters weer doorgegeven.

Dit gaat zo door totdat alle groepen hun oorspronkelijke posters weer hebben ontvangen.

Nu leest elke groep de resultaten van hun poster voor. Als er iets onduidelijk is, vragen zij om verduidelijking. Als iemand aan iets anders denkt, wordt dat op de poster genoteerd.

Supplement “Besparingstips”