3. De magische investeringsdriehoek

Setting

Groepswerk – plenair (met nabespreking)

 

Doel

Verschillende beleggingsmogelijkheden uitleggen.

De mensen bewust maken van het verband tussen de afzonderlijke factoren van de magische investeringsdriehoek.

 

Materiaal

Bijlage : „Magische driehoek van investeringen“, Pennen.

Flipcharts met de „Magische  driehoek van investeringen“.

 

Tijd

35 minuten

 

Aanvullende informatie

Door het analyseren van de verschillende beleggingsmogelijkheden moeten de deelnemers zich ervan bewust worden dat elk type belegging voor- en nadelen heeft. Het is niet mogelijk om 100% van de drie factoren (veiligheid, rendement, liquiditeit) te bereiken. Afhankelijk van de persoonlijke instelling en het gewenste doel moet elke deelnemer voor zichzelf de geschikte vorm van investering vinden.

 

Er worden kleine groepjes van 2 à 3 deelnemers gevormd. Elke groep krijgt een set kaarten “Magische Investeringsdriehoek” en een flipchart waarop de “Magische Investeringsdriehoek” wordt getekend.

Samen bespreken zij de afzonderlijke vormen van investeringen en proberen deze op de Magische Driehoek te plaatsen.

Na ongeveer 15 minuten komen de deelnemers terug naar de plenaire vergadering en worden de resultaten besproken.

Mogelijke vragen

Over welke vormen van investeringen zijn de groepen het eens?

Waarover verschillen de groepen van mening?

Heeft iemand zich aangesproken gevoeld tot een bepaald soort investering?

Bijlage “Magische Investeringsdriehoek”