4. Verzekeringen en verzekeringsclaims

Setting

Groepen van twee en plenum

Doel

Uitwisseling over verzekeringen om de verschillende soorten verzekeringen te leren kennen

Materiaal

Bijlage „Verzekering“ – 1ste sessie

Bijlage „Verzekeringszaken“ – 2de sessie

Pennen

Flipchart

Tijd

40 minuten

Aanvullende informatie

De verzamelde gegevens op de flipchart geven een eerste indruk van welke verzekeringen reeds bekend zijn. 

De deelnemers vormen groepjes van 2. Elke groep krijgt een vragenlijst bijlage “Verzekering”.

Na 10 minuten keren de deelnemers terug naar de vergadering.

De resultaten worden besproken. De verschillende soorten verzekeringen worden op een flipchart verzameld en besproken.

Daarna worden de deelnemers weer in groepen van 2 ingedeeld.

Deze keer krijgen ze de aanvulling “Verzekeringsclaims”. Zij moeten proberen de juiste verzekering toe te wijzen aan de verschillende verzekeringsgevallen.

Na 10 minuten komen de deelnemers terug naar de plenaire vergadering en worden de resultaten vergeleken en besproken.

Bijlage “Verzekering”

Supplement “Verzekeringsclaims”